Cookie beleid Sparta '30

De website van Sparta '30 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

DE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN BIJ v.v. SPARTA‘30 
v.v. Sparta ‘30 wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig 
is met voetbal en zich thuis voelt binnen de vereniging. Met elkaar doen we er alles 
aan om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie en (seksuele) 
intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen. Zo zorgen we voor een prettig en 
veilig sportklimaat. 

MAAR STEL NU DAT…

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en 
gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen. 
v.v. Sparta ‘30 wil dit graag voor zijn. 
Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen v.v. Sparta ‘30 twee 
vertrouwenscontactpersonen zijn aangesteld. Deze vertrouwenscontactpersonen 
fungeren als een centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat de wijze 
waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is voor iedereen. 

WIE ZIJN DE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN VAN v.v. SPARTA‘30? 

Vanuit het bestuur zijn wij, Dick van Balen en Arie de Fijter, aangesteld om de functie 
van vertrouwenscontactpersonen in te vullen. De één een bekend gezicht bij v.v. 
Sparta ‘30, de ander wat minder vaak op het voetbalveld te vinden. Wij denken dat 
dit juist goed is. Dick is regelmatig op het voetbalveld te vinden en is daarom een 
gemakkelijk aanspreekpunt. Arie staat meer op afstand, wat als 
vertrouwenscontactpersoon positief kan bijdragen. 
Dick van Balen
Email: [email protected]
Tel: 06 29262325 
Arie de Fijter 
Email: [email protected]
Tel: 06 15594715 

Vanuit onze achtergrond zijn wij opgeleid voor het voeren van (moeilijke) gesprekken 
en gaan wij serieus om met ons beroepsgeheim. In de functie als 
vertrouwenscontactpersonen zullen we dit op eenzelfde manier benaderen.
Misschien denk je dat jouw situatie niet ´ernstig´ genoeg is, maar alles wat jij ervaart 
als ongewenst gedrag is een situatie om te bespreken. Voel je daarom vrij om 
daarover één van ons aan te spreken. We zijn er voor jou! 

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

Bij ons kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent 
dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers 
en ouders van jeugdleden. 
Snel melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt 
aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling wordt 
voorkomen.

WANNEER KUN JE TERECHT BIJ DE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN?

Als je vragen hebt over of te maken hebt met: 
▪ pesten en gepest worden 
▪ machtsmisbruik en (verbale) agressie 
▪ het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele geaardheid niet 
bij hoort 
▪ grensoverschrijdend gedrag (ongewenste intimiteiten); de manier waarop je 
benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat 
je als onprettig ervaart 
▪ een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag; je denkt dat iemand in jouw 
directe omgeving hier mee te maken heeft 
▪ het vermoeden van drugsgebruik door leden in relatie tot v.v. Sparta ‘30 
▪ twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is 
▪ iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag 
▪ het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag 
▪ of je vraag bij de vertrouwenscontactpersonen van v.v. Sparta ‘30 op de juiste 
plaats is 
Als er sprake is van (seksuele) intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF 
meldpunt met je vragen of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is 
bereikbaar op telefoonnummer 0900 – 202 55 90 (werkdagen). 

WAT DOEN DE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN?

We luisteren naar je verhaal en helpen je zoeken naar mogelijkheden om de situatie 
op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. We doen niets wat je 
niet weet. 
We kunnen je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of 
politie. Maar gewoon even praten kan ook. 
We zorgen voor adequate opvang van degene die klachten heeft over ongewenst 
gedrag. 

We zijn bevoegd, met in achtneming van de nodige vertrouwelijkheid, om iedere 
melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te 
winnen voor zover dit voor de uitvoering van onze taak noodzakelijk is. We zijn 
bevoegd om voor de uitoefening van onze werkzaamheden advies in te winnen bij 
deskundigen. 

HOE VERTROUWELIJK ZIJN DE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN?

Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een 
vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit 
natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg met de melder. Met de inhoud van 
de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersonen van v.v. 
Sparta’30 plaatsvinden zal vertrouwelijk worden omgegaan. 

VERANTWOORDELIJKHEID?

Onze activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van 
v.v. Sparta ‘30. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteren 
we aan de voorzitter of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen 
waren en hoe de voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage 
zullen vanzelfsprekend geen namen worden genoemd. 
Mocht de klacht van dien aard zijn dat deze niet binnen de voetbalvereniging 
behandeld kan worden, dan zijn we gerechtigd de vertrouwenscommissie van de 
KNVB of NOC*NSF in te schakelen. 

PROTOCOL 

Door het NOC*NSF is een protocol voor een vertrouwenscontactpersoon 
opgesteld. Zie hiervoor de website van het NOC*NSF.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!