Cookie beleid Sparta '30

De website van Sparta '30 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken. Hieronder een overzicht van de noodzakelijke en optionele cookies waar je toestemming voor kunt geven. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden Sparta ’30 24 april 2018
Gebruikersvoorwaarden

Aanvaarding
Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze 
gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin opgenomen zijn of waarnaar 
wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn van toepassing zijn 
en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u NIET 
akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze website niet te gebruiken.
Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Sparta ‘30 te allen tijde gewijzigd 
worden. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het 
moment dat ze op deze website vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de 
gebruiksvoorwaarden vermeld op deze website te bestuderen om op de hoogte te 
blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze website van toepassing 
zijn.
Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de 
auteursrechten en merkrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software 
en andere materialen op deze website, zijn eigendom van Sparta ‘30, of zijn 
opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

U mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf 
en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat dit alleen 
gebeurt voor informatieve doeleinden. Daarnaast dient u de volgende 
zogenaamde ‘copyright-vermelding’ in alle kopieën op te nemen: Copyright 
Sparta ‘30. Alle rechten voorbehouden.

Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus ondermeer 
verboden om: 
1) Een kopie van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste 
merken te gebruiken voor commerciële doeleinden en 
2) (Een gedeelte van) de website op te nemen in enig ander werk (zoals 
bijvoorbeeld een papieren document, weblog of andere website).
Inhoud
Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals 
vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt Sparta ‘30 geen 
verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt “in de staat waarin 
het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. Sparta ‘30 wijst nadrukkelijk elke 
garantie van de hand.
Schade
In geen geval is Sparta ‘30 voor enige directe of indirecte gevolg- of speciale 
schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan 
Gebruikersvoorwaarden Sparta ’30 24 april 2018
contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies 
aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verband 
houdende met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze 
website of de inhoud te gebruiken, zelfs indien Sparta ‘30 in kennis is gesteld van 
de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.
Links
Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle 
staan van Sparta ‘30. Sparta ’30 is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de 
inhoud van die websites. Sparta ’30 heeft dergelijke links enkel voor het gemak 
van de gebruiker van deze website opgenomen en het opnemen van een link naar 
enige website mag niet zodanig worden uitgelegd dat Sparta ’30 de inhoud van 
die website zou onderschrijven.
Verstrekte informatie en materiaal
Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord 
dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het 
materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms) rechten van 
derden of anderszins onrechtmatig is.
Persoonsgegevens
Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met deze 
website zal uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van de 
privacyverklaring.
Contact
Als u vragen of verzoeken heeft over deze website van Sparta ‘30 kunt u contact 
opnemen door te bellen naar: 0183 442 043 of een mail te sturen naar 
info@sparta30.nl.
Tenslotte
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele 
geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze 
website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!