Cookie beleid Sparta '30

De website van Sparta '30 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken. Hieronder een overzicht van de noodzakelijke en optionele cookies waar je toestemming voor kunt geven. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring Sparta ’30 24 april 2018
Privacyverklaring Sparta ‘30

Sparta ’30 vindt het belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met 
persoonsgegevens en dat deze goed zijn beschermd. Deze privacyverklaring heeft 
als doel om duidelijk te maken hoe wij omgaan met persoonsgegevens die aan ons 
zijn toevertrouwd. Uiteraard leven wij de regels na die hiervoor gelden, zoals de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Het zorgvuldig omgaan met uw gegevens houdt het volgende in:

Wij vragen niet meer persoonsgegevens van u dan nodig is voor een goede 
vervulling van onze doelstellingen ten behoeve van uw lidmaatschap van 
onze gemeenschap

Verwerken van persoonsgegevens gebeurt uitsluitend in overeenstemming 
met het doel waarvoor deze aan ons zijn verstrekt

Als dit nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens vragen wij uw 
uitdrukkelijke toestemming

Aan derden, personen en organisaties, worden geen persoonsgegevens 
verstrekt, tenzij dit nodig is voor het doel waarvoor u uw 
personeelsgegevens aan ons heeft gegeven

Dat wij uw rechten met betrekking tot de door u verstrekte 
persoonsgegevens respecteren, zoals het recht op inzage, correctie, 
vergetelheid en dataportabiliteit

Onze organisatie, waaronder de technische infrastructuur, is dusdanig 
ingericht dat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over etnische 
afkomst, gezondheid en religie. Sparta ‘30 verwerkt geen bijzondere 
persoonsgegevens, tenzij dit strikt noodzakelijk is. In dat geval, wordt uitdrukkelijk 
toestemming gevraagd om die bijzondere persoonsgegevens te mogen verwerken. 
Groepen personen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt
Leden
Gegevens worden verwerkt ten behoeve van de dienstverlening aan leden 
(uitnodigingen, informatievoorziening) en administratieve doeleinden. 
Grondslag is de gegeven toestemming om de persoonsgegevens te mogen 
verwerken.
Medewerkers en vrijwilligers
Gegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de arbeids- dan wel 
vrijwilligersovereenkomst. Grondslag is de arbeidsovereenkomst dan wel de 
vrijwilligersovereenkomst.
Leveranciers en sponsors
Gegevens worden verwerkt om de opdracht te kunnen uitvoeren en 
administratieve doeleinden. De grondslag is de overeenkomst.
Privacyverklaring Sparta ’30 24 april 2018
Geïnteresseerden
Gegevens worden verwerkt om in contact te kunnen treden met hen die 
interesse hebben in de activiteiten van Sparta ‘30, maar geen lid zijn. 
Grondslag is de gegeven toestemming om de persoonsgegevens te mogen 
verwerken.
Personen jonger dan 16 jaar 
Sparta ‘30 verwerkt uitsluitend persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 
16 jaar als de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger daar schriftelijk 
toestemming voor geeft. 
Beeldmateriaal
Sparta ‘30 plaatst geen beeldmateriaal (bijvoorbeeld in de vorm van foto’s en 
video opnames) in uitingen van Sparta ‘30 zonder dat er voorafgaand uitdrukkelijk 
toestemming is verleend door betrokkene. De uitingen die dit betreft zijn:
Website
Brochures, flyers, nieuwsbrieven e.d.
Social media, zoals Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram en Youtube
De verleende toestemming betreft uitsluitend de specifiek uiting waarvoor deze 
toestemming wordt gevraagd en zal dus niet worden gebruikt voor andere uitingen. 
Voor een aantal zaken moet nog toestemming worden gevraagd. Hier wordt aan 
gewerkt.
Verstrekken van gegevens aan derden
Ons uitgangspunt is dat wij geen persoonsgegevens aan derden verstrekken tenzij 
dit noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren waarvoor deze aan ons zijn 
verstrekt. Derden aan wie wij gegevens doorgeven zijn:
Het bureau dat onze financiële (sponsor) administratie verzorgt;
Instanties die op grond van een wettelijke bepalingen gegevens mogen 
opvragen (bijv. de belastingdienst en justitie).
Met de externe partijen aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, sluiten wij 
een verwerkersovereenkomst. Deze overeenkomst heeft als doel de beveiliging van 
uw persoonsgegevens te waarborgen. 
Aan derden buiten de Europese Unie worden nimmer persoonsgegevens verstrekt. 
Bewaartermijnen
Sparta ‘30 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel 
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Er worden geen data bewaard buiten de Europese Unie. 
Privacyverklaring Sparta ’30 24 april 2018
Uw rechten 
U heeft altijd recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens 
die wij van u ontvangen hebben. Het is mogelijk bezwaar te maken tegen de 
verwerking van uw persoonsgegevens door ons of onze verwerkers. Tenslotte kunt u 
ons verzoeken om uw persoonsgegeven over te dragen aan uzelf dan wel aan een 
andere, door u aangewezen, partij (dataportabiliteit).
Eerdere toestemming die u heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken 
kunt u altijd intrekken op het door u gewenste moment. Wij vragen u om dit 
schriftelijk dan wel per e-mail te doen.
Klachten
Sparta ‘30 vindt het vervelend als u een klacht heeft over hoe wij omgaan met uw 
persoonsgegevens. Als u een klacht heeft, verzoeken wij u deze zo spoedig 
mogelijk bij ons te melden. Wij nemen z.s.m. met u contact op om uw klacht te 
bespreken en samen een oplossing te vinden. Wanneer dit onverhoopt niet lukt, 
heeft u de gelegenheid om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.
Vragen of opmerkingen?
Het kan zijn dat u vragen of opmerkingen heeft over ons privacy beleid. Als dit het 
geval is, kunt u terecht bij:
Het bestuur van Sparta'30
Andel, 24 mei 2018
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!