Vooraankondiging alv 20 oktober

Noteer alvast in de agenda

20 oktober zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsvinden

Bestuur Vv Sparta’30