Introductie technische commissie jeugd v.v. Sparta’30

Introductie technische commissie jeugd v.v. Sparta’30

Nadat Patrick Hobo heeft aangegeven te stoppen als lid technische commissie jeugd zijn er 6 leden van Sparta’30 die dit graag en met veel plezier op willen pakken. Onze jeugd heeft immers de toekomst….
Nadat er een gesprek heeft plaats gevonden met het bestuur, zijn de eerste gesprekken binnen de TC jeugd geweest. Voor alle zes was dit voldoende om een stevige basis te hebben om met elkaar een goed functionerende TC jeugd te vormen.
Er is gesproken over de verdeling van taken, de vergadermomenten en hoe kunnen we het huidige beleidsplan nog meer vorm geven en ook de continuiteit hiervan bewaken.
Onder deze 6 leden (die hieronder met naam worden vermeld) zijn er die ervaring hebben binnen de club als trainer/leider of voetballer, maar waar we ook heel blij mee zijn dat er ook leden plaats willen nemen in de TC jeugd die nog geen kinderen hebben. Dit is in onze ogen een belangrijke basis voor de toekomst omdat dit de objectiviteit van een commissie ten goede komt. Zo worden belangrijke beslissingen niet alleen genomen door trainers / ouders met kinderen (mogelijk met soms een gekleurde bril), maar worden alle visies van alle 6 de leden meegenomen.
Een brainstormsessie heeft geleid tot nieuwe ideeën om de jeugdopleiding tot een hoger niveau te tillen. Ook wij weten dat Sparta’30 een dorpsclub is waar plezier in het voetbal voorop moet staan en dat we het voornamelijk moeten hebben van eigen doorstroming vanuit de jeugd tot een senior die op een voor hem / haar hoogste niveau kan voetballen.
De komende weken gaan wij de commissie meer vorm geven. Hierover zullen wij jullie blijven informeren via de site of nieuwsbrief van Sparta’30. Wij vinden namelijk transparantie een belangrijk uitgangspunt. Alle leden moeten weten wat er speelt, waar ligt de nadruk op en welke weg gaan we volgen.
Dit zal zeker gepaard gaan met vragen richting ons. Zo hebben wij unaniem besloten dat wij als commissie belangrijke vragen alleen zullen beantwoorden via mailwisseling of telefonisch overleg.De huidige communicatie middelen zoals WhatsApp, Facebook etc. zien wij als handig maar er kan via deze weg veel onduidelijkheid ontstaan of de reacties worden te snel gegeven.
Hopelijk hebben jullie als leden een beeld gekregen van onze aanpak. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we de jeugd een mooie voetbal toekomst kunnen bieden, maar daar hebben we natuurlijk ook jullie hulp bij nodig. Trainers, leiders, scheidsrechters, bestuur en andere vrijwilligers en noem maar op, zijn hier erg belangrijk in.
Zo zijn wij dringend op zoek naar 1 of 2 personen die zich in willen zetten als wedstrijdsecretaris voor de jeugd. Zonder deze functie is het lastig wedstrijden te spelen op zaterdag. Veel gaat tegenwoordig via Sportlink van de KNVB maar iemand moet dit regisseren. Laat het ons weten want hopelijk mag onze jeugd weer snel wedstrijden spelen. Informatie over deze functie en de inhoud is te verkrijgen via Patrick Hobo.
Met sportieve groet,

De TC jeugd v.v. Sparta’30

Lennard van Andel

Jan de Fijter

Emiel Groenenberg

Rob van Herwijnen

Jaco Peele

Jannick Pelle

tcjeugd@sparta30.nl