Wat doet de Technische Commissie?

De Technische Commissie is een adviesorgaan voor het bestuur. Het is haar taak het ontwikkelen en bewaken van het voetbaltechnisch beleid binnen v.v. Sparta’30. Het voetbaltechnisch beleid behelst het seniorenvoetbal, het jeugdvoetbal en het meisjes/vouwenvoetbal binnen de vereniging.

Tussen de teams en de Technische Commissie is de coördinator het directe aanspreekpunt voor trainers en begeleiders.

Het beleidsplan

Het beleidsplan van de vereniging is uitgangspunt voor alle handelen. Het opleiden van eigen kader binnen de vereniging heeft een hoge prioriteit. Doel daarbij is het waarborgen van de kwaliteit en de kwantiteit van het technisch kader op langere termijn. Om de implementatie en uitvoering van het technisch beleid goed vorm te kunnen geven kent v.v. Sparta’30 de functie van coördinator.

De doelstelling

De uiteindelijke doelstelling is en blijft te zorgen voor een zo groot mogelijk voetbalplezier voor ieder lid van onze vereniging, zowel op prestatief als recreatief niveau. De volgende stap is stabiliseren om vervolgens op prestatief niveau door te groeien. Dat is mogelijk door o.a. te blijven investeren in de eigen opleiding.

 

 

De Technische commissie bestaat uit de volgende personen:

Ad van der Broek                                                                corry@casema.nl                               Coördinator

Johan Vos                                               06-5395384        avosenzn@planet.nl

Cees Krauweel                                        06-10464446     ceeskrauweel@live.nl

Sander van Rijswijk                               06-16577660    sandervanrijswijk@hetnet.nl

Henk van Noorloos    lid