We hopen dat weer iedereen  op zaterdag 10 juni aanwezig kan zijn op de jaarlijkse afsluiting

Iedereen is van harte welkom om dit met ons te vieren

De actiecommissie.

Geef een reactie