Aan alle leden en ouders van jeugdleden van v.v. Sparta’30,

 

Het bestuur heeft besloten om op

 

9 maart 2017 aanvang 21.00 uur

 

een tussentijdse Algemene Ledenvergadering te houden.

 

Op dit moment bestaat ons bestuur uit slechts 4 leden, waarvan 2 personen al eerder hebben aangegeven uiterlijk per oktober 2017 (reguliere ALV) deze taak neer te gaan leggen. (algemeen bestuurslid en voorzitter)

Het is dus van groot belang dat zich nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie aanmelden.

Toetreding van nieuwe bestuursleden moet goedgekeurd worden door de leden, tevens kunnen leden zichzelf of andere leden kandidaat stellen.
Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.

Bij aanmelding voor 9 maart kan tijdens de ALV  gestemd worden en kunnen de gekozen kandidaten direct zitting nemen in het bestuur.
Op dit moment hebben zich 2 personen aangemeld om zitting te nemen in het bestuur:

 

Maurice Sterrenburg en

Jacky Sonneveld.

 

Op de agenda van deze tussentijdse ALV staan 3 agendapunten:

 

  • Nieuwe statuten (komen binnenkort ter inzage via site en op papier)
  • Vaststelling contributie seizoen 2017/2018
  • Toetreden nieuwe bestuursleden

 

Noteer deze datum vast in uw agenda!

 

Bestuur v.v. Sparta’30

 

 

Geef een reactie