Het is bijna zover! Naar alle waarschijnlijkheid worden a.s. zaterdag de eerste wedstrijden op ons nieuwe kunstgrasveld afgewerkt. Het nieuwe kunstgrasveld ziet er prachtig uit en biedt nagenoeg constante en ideale omstandigheden om het voetbalspelletje te beoefenen. Om optimaal te profiteren van de speeleigenschappen is een juist gebruik noodzakelijk. Door een juist gebruik kan daarnaast de levensduur aanzienlijk verlengd worden.

Gebruik kunstgras:

Vervuiling is dé vijand van kunstgras. Vervuiling kan hardheid, gladheid, problemen met de waterdoorlatendheid en levensduurverkorting veroorzaken. Ook neemt de kans op blessures toe. Het bestuur van Sparta’30 verlangt daarom van alle gebruikers dat onderstaande gedragsregels in acht worden genomen.

 Gedragsregels kunstgras:

– Het kunstgrasveld is uitsluitend toegankelijk voor spelers, trainers, teamleiders en voor zover van toepassing de scheidsrechter.

– Gebruikers mogen het veld alleen betreden met schone voetbal- en of platte sportschoenen. Draag bij voorkeur geen schoenen met platte zolen.

– Draag geen schoenen met lange (stalen) noppen en/of spikes.

– Zorg voordat u het veld betreedt voor schone schoenen en gebruik altijd de borstels, toegangshekken en schoonloop matten.

– Het publiek dient zich achter de veldafscheiding te houden. Ook het staan van het publiek tegen de binnenkant van de veldafscheiding is niet toegestaan.

– Roken is ten strengste verboden op het kunstgrasveld. Het veld mag daarom absoluut niet met rookwaren en/of vuur betreden worden. Kunstgrasvezels smelten zeer snel.

– Op het kunstgrasveld is uitsluitend water toegestaan.

– Kauwgom is niet toegestaan.

– Glaswerk is niet toegestaan op of rond het veld.

– Plaats geen zware of puntige objecten op de kunstgrasmat. Het slepen met doelen en materialen is niet toegestaan (optillen of verrijden dus).

– Niet aan doelen hangen.

– Niet expres tegen de omheining of in de dug-outs schieten.

– Houdt het terrein/verhardingen rond het veld vrij van afval. Gebruik de afvalcontainers.

– Houdt tijdens en na het gebruik de toegangshekwerken dicht.

– Meld beschadigingen direct aan het bestuur van vv Sparta’30.

 

Rubberkorrels:

Na bespeling dient de kleding goed uitgeschud te worden. Doe dit op het kunstgrasveld! De rubberkorrels zijn kostbaar en zijn daarnaast schadelijk voor de wasmachine. Sparta’30 is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan wasmachines.

 

Gebruik bij winterse omstandigheden:

De consul van Sparta’30 bepaalt of het kunstgrasveld betreden mag worden of niet. Hierbij worden de volgende weersomstandigheden in acht genomen:

Kale of droge vorst: Bespelen is geen bezwaar, wel is de mat uiteraard hard. Vegen voordat het gaat vriezen is dan ook van groot belang.

Rijp: Rijp is de witte aanslag die wordt veroorzaakt door het neerslaan en bevriezen van waterdamp. Rijp kan gladheid veroorzaken. Bij langdurige rijp moet eerst licht gesleept worden voordat het veld betreden mag worden.

Sneeuw: Verwijderen van de sneeuw is niet gewenst omdat de mat beschadigd kan worden en er mogelijk rubberkorrels wordt meegenomen. Betreden van een besneeuwd veld is evenmin gewenst. Bij betreding zal ijsvorming ontstaan welke zich aan de mat vasthecht en daardoor (afhankelijk van de temperatuur) langzamer ontdooit.

IJzel of onderkoelde regen: Bespeling is in deze omstandigheden is verboden. Vezels waarop zich ijs heeft afgezet worden zeer glas en zijn gevaarlijk voor spelers.

Opdooi: Zolang vorst niet uit de bodem verdwenen is, is bespelen van het kunstgrasveld gedurende de dooiperiode verboden.

 

N.B. In bovenstaande regels kunnen nog wijzigingen worden aangebracht. De mogelijkheid tot het gebruik van het kunstgrasveld wordt daarom op de website van Sparta’30 weergegeven.

 

 

 

Geef een reactie