Op dit moment van schrijven ligt het EK weer achter ons en heeft het voetbal plaatsgemaakt voor de tour de France. Opvallend zijn de goede prestaties van de Nederlandse renners in deze Tour editie. Na enkele jaren van misère in het wielrennen komen de talenten weer boven drijven en doen we met renners als Dumoulin, Mollema, Kelderman en Clement weer mee in het mondiale wielrennen. Laat dit een voorbeeld zijn voor het Nederlands voetbal of dichterbij onze eigen club Sparta’30. Voor wat betreft het Nederlands voetbal moeten we ons niet blindstaren op de miljoenen die er in het voetbal omgaan, laten we onze richten op onze talenten en aanwezige trainers binnen en buiten Nederland die het Nederlands voetbal weer kan brengen alwaar het thuishoort. Zo heeft de technische commissie van Sparta middels het continueren van de huidige contracten van het trainersgilde vertrouwen uitgesproken over het verloop van het komend seizoen.

Het G- team:

Voor wat betreft het G- team blijven Kees van der Giessen en Thijs Biesheuvel de donderdagavond training geven en heeft Henk Kwetters aangegeven te willen helpen als het nodig moest zijn op de donderdagavond. De leiding blijft in handen van Willemijn Verhagen en zal de thuiswedstrijden bijgestaan worden door manlief Rob, echter de uitwedstrijden zal hopelijk ingevuld gaan worden met extra begeleiding vanuit Kozakken- boys. Aart van Geloven zal na een jaar interim leider gaan stoppen. Aart heeft het afgelopen jaar het G- team willen helpen en heeft dit prima gedaan, Aart dank hiervoor. Ziggy Krauweel heeft zijn CIOS- stage binnen het G-team met succes af weten te ronden, hopelijk kun je betrokken blijven bij de trainingen van het G-team.

Dames 1:

Het afgelopen seizoen heeft dit elftal lang meegedaan om de titel, maar door omstandigheden hebben de dames het net niet kunnen bolwerken, desondanks is de sfeer altijd goed gebleken en is het fundament voor komend seizoen alweer gelegd. Deze mix van ervaring en jeugd hopen komend seizoen weer mee te doen om het kampioenschap, aan de trainer Rien van Dijk en leidster Diana Naaijen zal het niet liggen. Ondanks de grote selectie, herbergt dit elftal geen (vaste) keepster. De trainingen worden weer op de Dinsdagavond en donderdagavond gegeven.

Het 3e:

Net als voorafgaande jaren is voor komend seizoen Jasper de Cloe weer leider van dit elftal, een elftal dat naar eigen zeggen een aantal talenten huisvest welke de stap naar de selectie willen maken. Niet ondenkbaar is het dat spelers van de selectie hun loopbaan in het derde voortzetten omdat concurrentie in de selectie met de komst van 8 a jeugdspelers en 5 spelers van buiten af erg groot is. Hopen dat ook het derde mee kan liften in deze kwaliteitsimpuls. Overigens wordt de donderdagavond training weer door Otto de Cloe gegeven.

Het 4e:

Leiders Dennis de Rover en Marcel Vilters gaan net als afgelopen jaar samen het leiderschap van het 4e vormgeven. Het bijspijkeren van techniek en conditie is wederom ook weer in handen van Otto de Cloe. Wellicht geldt voor het 4e wat voor het 3e geldt dat ze mee kunnen liften in de kwaliteitsimpuls van bovenaf.

Het 5e:

Keeper en tevens leider Collin Bouman heeft laten zien dat er in onze lagere elftallen talenten rondlopen welke nog van grote waarde kunnen zijn voor het 1e en 2e. De wedstrijden dat Collin Bouman keepte in het 1e heeft hij dit naar behoren en tevredenheid gedaan. Wat te denken van Marco Kwetters die op een haar na zijn keepersdebuut op 48-jarige leeftijd voor het 1e maakte. Collin Bouman en Martin van Tongerlo gaan in deze duobaan het leiderschap van het 5e vormen.

De selectie:

Met de komst van 8 a spelers en 5 nieuwe spelers kunnen Adrie en Hans bogen op een enorme grote selectie. Zaterdag 30 Augustus beginnen ze samen aan het nieuwe seizoen. Voor de overgekomen a spelers betekent dit een nieuw hoofdstuk aan hun nog prille voetballoopbaan en voor sommige alweer het 20 e seizoen in of bij de selectie. Voor de selectie is de komst van deze 8 a spelers en 5 nieuwe spelers een enorme kwaliteitsimpuls waarvan de overige lagere elftallen (reeds beschreven) hopelijk ook mee van kunnen profiteren. Voor wat betreft medische verzorging blijven Rob Verhagen en Edwin Kant bij het 1e en 2e betrokken. Rob Verhagen gaat de warming- up bij de trainingen van het 1e en 2e verzorgen. Henk Verhoeven en Cees Krauweel zullen weer als leiders de randverschijnselen gaan verzorgen. Bert Bolink is aan de staf van het 2e toegevoegd om een brug te slaan tussen het a elftal en 2e elftal (selectie)

De Keepertrainers:

Blij zijn we wederom te kunnen melden dat zowel Christol van Campenhout, Marco Kwetters en Twan Pelle de keepers van Sparta’30 de fijne kneepjes van het keepersvak willen bijbrengen.

Christol van Kampenhuis 1e, 2e , A en C1 en C2
Marco Kwetters Dames 1 en meisjes B1
Twan Pelle F1, E1, E2 en D1

Grensrechters 1e en 2e:

Net als afgelopen seizoen weer een groot probleem om dit structureel op te lossen, naast een aantal personen welke hebben aangegeven het nieuwe seizoen incidenteel te willen en kunnen vlaggen, zijn we naarstig op zoek naar twee vaste grensrechters voor het 1e en 2e . Lean, Maurice, Herbert, Bert, Jan, Arne, Sjaak en Jorn bedankt dat jullie de vlag ter hand wilden nemen het afgelopen seizoen. Hopende dat jullie het komend seizoen weer beschikbaar zijn.

Overige ontwikkelingen technische commissie:

Naast het voetbaltechnische gedeelte kunnen we meedelen dat Sjaak Prins na ongeveer 10 jaar technisch commissie gaat stoppen in deze functie. Sjaak bedankt voor je inzet en je bijdrage aan de technische commissie. Sjaak zal zeker nog te bewonderen zijn als scheidsrechter of barkeeper.

Daarnaast hebben Sander van Rijswijk en Arne Thur (voor Arne geldt vooralsnog alleen ondersteuning bieden aan Sander) aangegeven de technische commissie te willen versterken. De technische commissie inclusief technisch coördinator en contactpersoon bestuur bestaat op dit moment uit:

  • Johan Vos
  • Cees Krauweel
  • Sander van Rijswijk
  • Arne Thur (alleen ondersteuning bieden aan Sander)
  • Ad van den Broek (technisch coördinator)
  • Tim Tankens (contactpersoon bestuur- technische commissie)

Taakverdeling en wie voor welk elftal aanspreekpunt gaat worden zal technische commissie onderling gaan bespreken.

Vergaderstructuur technische commissie, jeugd – en senioren elftallen.

De Technische commissie streeft erna om elke laatste woensdag van de maand met jeugd – en senioren elftallen te vergaderen (vergroten van onderlinge samenhang en verantwoording)

Zitten daarbij alle leiders en trainers, Nee per vergadering zit er één afgevaardigde (trainer of leider) per afdeling bij deze vergadering. (Voorbeeld we hebben twee E elftallen, slechts één afgevaardigde van betreffende afdeling dient vragen of opmerkingen van het ander E elftal, 2 dagen voor vergadering kenbaar te maken aan Laura Vos welke deze vragen in een agenda opstelt. Overigens heeft Laura Vos zich bereid getoond de notulen en agendering van het technische overleg te willen maken. Tijdens deze technische commissievergaderingen worden teams en waar nodig spelers individueel besproken, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Hoe komen we tot volwaardige elftallen voor de zaterdagcompetitie:

Onze senioren elftallen ( 5e t/m 1e) komen na elke donderdagavondtraining bij elkaar en maken die avond de 14 spelers bekend die op het digitale wedstrijdformulier moeten worden vermeld om de wedstrijd op zaterdag mee aan te kunnen vangen. Voor wat betreft de jeugdelftallen, zorg dat je elkaar bij onvoorziene omstandigheden tijdig informeert en dat je elkaar helpt wanneer nodig. Zijn er zaken waar je niet uitkomt, richt je dan tot de technische commissie of technisch coördinator. Hopende jullie voldoende ingelicht te hebben en altijd tot overleg bereid.

 

We wensen u en jullie allemaal een sportieve en fijne vakantie toe,

Technische commissie Sparta’30

Geef een reactie