Kunstgras Sparta’30

Het is zover! Om aan de eisen te voldoen, die het huidige ledenaantal met zich mee brengt, is de noodzaak voor een kunstgrasveld bij Sparta’30 erg hoog. We zijn dan ook verheugd te melden dat het college van Woudrichem, Antea Group en Sparta’30 definitieve overeenstemming hebben bereikt over de aanleg van een kunstgrasveld bij Sparta’30 op veld 2.

De belangrijkste wens van Sparta’30 is dat de grasmat gerealiseerd wordt met een hoge kwaliteit, die goed belast is voor zware bespeling. Om deze hoge kwaliteit te realiseren gaat de grasmat daarom uitgevoerd worden met de Edel Soccer Diamond Blade kunstgrasvezel. Deze mat heeft een extra dikke vezel en een hoog herstellend vermogen en kan worden beschouwd als een upgrade van de super blade vezel (referentie GRC-14). Antea start met de aanleg op maandag 25 juli en heeft de streefdatum oplevering op 16 september, met een mogelijke uitloop naar 23 september 2016.

Naast de aanleg van het kunstgrasveld is onder andere in de opdracht inbegrepen:

– 2 vaste senioren doelen

– 2 ballenvangers 25×5 m

– 4 draaibare pupillendoelen

– 4 ballenvangers 20×4 m

– 2 dug-outs

– 1 onderhoudspoort

– 2 looppoorten

– Rondom een publieksraster waarbij de onderzijde is voorzien van een dubbelstaafsdraadmat

– Tegelpad aan de lange zijden van het veld

– Tegelpad/verharding tussen het kunstgrasveld en de oude kleedkamers

Daarnaast wordt de bestaande (oudere) traditionele veldverlichting op veld 2 en 3 vervangen in LED-verlichtingsarmaturen van Phillips. Hierbij zullen beide velden verlicht gaan worden met een gemiddelde verlichtingssterkte van 110 lux, hetgeen voldoet aan de aanbevelingen van de KNVB, NOC*NSF en NSvV., klasse III, voor training en incidentele wedstrijden. De huidige installatie realiseert een gemiddelde verlichtingssterkte van +/- 90 lux.

De zelfwerkzaamheid die onder andere door de vereniging uitgevoerd moet worden bestaat uit:

– Opzoeken kabels en leidingen bestaande situatie

– Opnemen en afvoeren doelen

– Opnemen en afvoeren leunhek

– Opnemen en afvoeren ballenvanger

– Opnemen en afvoeren bestaand tegelwerk

– Verplaatsen 3 lichtmasten tussen veld 1 en 2

– Verwijderen en afvoeren van een deel van het bosplantsoen achter de oude kleedkamers

We hopen dan ook dat leden zich (proactief) beschikbaar willen stellen om gezamenlijk een steentje bij te dragen. Indien je je geroepen voelt kan dit door contact op te nemen met Tim Tankens (06-13454944) en/of Bert Pelikaan (06-22743550).

Met de aanleg van het kunstgrasveld wordt invulling gegeven aan de lang gekoesterde wens van de vereniging.

Het bestuur

Geef een reactie