VAN DE BESTUURSTAFEL.

 

Na onze oproepen in de Spartaan, op onze site (vacature-tab) en tijdens de nieuwjaarsreceptie kunnen we melden dat 4 nieuwe mensen zich hebben aangemeld om een (extra) taak binnen de vereniging te gaan vervullen.
Peter Hendrix, Machiel van Veen en Herman Bouman gaan proberen de komende tijd de kar voor de sponsorcommissie te trekken.
Peter zal vnl. de administratieve taken voor zijn rekening gaan nemen en is voor de leden het eerste aanspreekpunt.
Gezamenlijk gaan ze opzoek naar nieuwe sponsoren, gaan contacten met huidige sponsoren onderhouden en gaan weer een sponsoravond organiseren.
Alle drie hebben ze wel aangegeven blij te zijn met een of twee paar extra handen. Voor een vaste plaats in de sponsor-commissie of een activiteiten gerelateerde bijdrage kun je contact opnemen met Peter Hendrix.

Zoals eerder genoemd hebben we 4 nieuwe krachten.
De 4de persoon is Ina Schouten – van Tilborg. Zij wordt de nieuwe kledingcoördinator voor zowel senioren- als jeugd-teams.
Uiteraard kan Ina dit niet alleen. Zij zal op de inlever- en uitgifte datum mensen benaderen om op die dagen mee te helpen. Het inventariseren en controleren neemt Ina voor haar rekening. Ontbreekt er iets of is er een kledingstuk kapot. Neem contact op met Ina.

De inleverdatum is inmiddels vastgesteld en zal plaatsvinden in de ochtend van de afsluitdag voor senioren, zaterdag 11 juni 2016. (zie tevens agenda op onze site) .
Ben je leider/leidster van een team: Noteer deze datum vast in je agenda!
Tijdstip wordt later nog gecommuniceerd met de leiders/leidsters.

 

Tot zover een korte up-date.

 

Geef een reactie