Ook dit seizoen wordt er van ieder team weer verwacht dat zij in totaal 5x een late bardienst voor hun rekening nemen.

We hebben zo goed mogelijk gekeken naar het wedstrijdschema. Mocht er door veranderingen hierin toch problemen ontstaan dan zijn jullie zelf verantwoordelijk om je dienst te ruilen met een ander team en dit tijdig door te geven aan de barcoördinator Liza Vos.

Het overzicht komt tevens ook op het scherm in de kantine te staan!

Mariet Straver

BARDIENST

bardiensten 2015-2016

Geef een reactie