loesje.vergaderen

Woensdagavond heeft het bestuur de eerste vergadering van het nieuwe seizoen gehad.

Agendapunten:

– de nieuwe site. De vorige website werkte prima en werd door iedereen als erg prettig ervaren. Toch voelden we ons genoodzaakt om een nieuwe site te ontwikkelen die aangepast is aan deze tijd: mobiel bereikbaar (handig voor onderweg), gekoppeld aan Sportlink (minder handwerk door automatische koppelingen), en als belangrijkste pijler’van ons allemaal’. Elk team heeft zijn eigen pagina, en wordt beheerd door trainer-leider (of een ander aangewezen persoon). Alle commissies communiceren via hun eigen pagina. En snel schakelen via de widget ‘Kan er gespeeld worden?’, Facebook en de carroussel op de voorpagina zorgt voor meer interactie met jullie. Er kan natuurlijk wel een en ander nog meer verbeterd worden: de verjaardagen (via sportlink), iedereen de juiste inlog en meer informatie voor diegenen die dat nodig achten. Laat het weten aan Ivo Wouters.

– het invullen van de online agenda met alle data.

– de commissies: hoe start iedereen dit jaar? de barcommissie heeft de teams voor de bardiensten weer ingedeeld. Oud en Nieuw gaat ook dit jaar weer door in de kantine van ons clubgebouw.  De nieuwe actiecommissie start zaterdag 30 augustus met de lootjes, en de Bazaar is gepland. Ina en Isabella veel succes gewenst! De jeugdcoordinator is gestart met zijn functie binnen Sparta 30, en de technische commissie Senioren en Jeugd gaan een betere samenwerking opzetten.

– In het bijzonder: de taak van Secretaris is nog steeds vacant! We hebben al meerdere taken onderverdeeld. Maar als je geinteresseerd bent: ctaMailOns

– En de SPARTAAN is klaar. Houd je brievenbus in de gaten 30 augustus. En veel leesplezier!

Namens het bestuur!

Geef een reactie