Bestuur en Beleid

Beste leden,

onder het kopje club-bestuur vinden jullie de aanduiding Beleid. http://www.sparta30.nl/bestuur/
Het beleid wat aangeeft voor welk onderdeel elk bestuurslid afzonderlijk verantwoording draagt. Wij hopen dat we hiermee voldoende duidelijk maken hoe het bestuur functioneert.

Het Bestuur