Nieuws van het bestuur

Beste Spartanen,

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering (ALV) op 18 oktober is er aangegeven dat we z.s.m. de volgende ALV willen plannen. Er is die avond ook de datum van 1 november genoemd maar dit is niet haalbaar om de volgende redenen:

  • Twee weken voor een ALV moet de agenda aan de leden bekend gemaakt worden.
  • We zijn nog in gesprek met een aantal mensen over de invulling van het bestuur.

We streven ernaar om de volgende ALV, waarin gestemd kan worden op nieuwe bestuursleden, in november te plannen. We komen er z.s.m. op terug.

Mochten er in de tussentijd vragen en/of opmerkingen zijn, neem dan gerust contact met ons op.

Hartelijke groet,

Bestuur Sparta ‘30