Vertrek als voorzitter

Aan alle leden van Sparta’30,

 

Een klein jaar geleden heb ik mij kandidaat gesteld als voorzitter van onze vereniging. Ik ben tijdens de ALV die daarop volgde met algemene stemmen gekozen. Daarna zijn we als bestuur enthousiast aan de slag gegaan om de zaken binnen de vereniging zo goed mogelijk te regelen en daarnaast zaken te verbeteren die door omstandigheden al te lang waren blijven liggen.

 

Toen ik startte had ik een aantal doelen voor mezelf gesteld die mijns inziens goed voor de vereniging zouden zijn. Het ging hierbij onder meer om:

  • Aanbrengen van structuur
  • Formuleren vrijwilligersbeleid
  • Aanscherpen technisch beleid
  • Herontwerp van de financiële administratie
  • Vereenvoudigen uitvoering van de financiële administratie

Natuurlijk was het wel duidelijk dat dit meer dan een jaar zou gaan kosten, nog afgezien van het feit dat je je ook moet verdiepen in het reilen en zeilen van de vereniging om een aantal van deze zaken op te kunnen pakken. En natuurlijk maakte we als bestuur ook fouten in de uitoefening van onze taken. Ook dat kost tijd.

En in het begin ging het eigenlijk best goed. Maar in de loop van het voorjaar begonnen we als bestuur in toenemende mate te ervaren dat een kleine groep mensen ons tegenwerkte. Dat had z’n effect op de tijd en aandacht die we aan de taken konden spenderen die je als bestuur uitvoert. Voor het ‘echte’ werk was steeds minder tijd. We werden en worden als bestuur in een negatief daglicht gesteld wat onder meer op het werven van vrijwilligers een negatieve invloed heeft. Dat heeft het plezier dat een hobby als deze toch ook moet geven wel behoorlijk vergald.

Omdat ik niet verwacht dat hier verbetering in gaat komen, heb ik de conclusie moeten trekken dat ik de vereniging niet kan bieden wat zij van mij mag verwachten. Onder deze omstandigheden ben ik niet de juiste voorzitter om de club te leiden. 

Daarom heb ik besloten om tijdens de ALV van 18 oktober mijn functie neer te leggen. Ik besef terdege dat ik de mensen die op mij gestemd hebben daarmee waarschijnlijk ernstig teleurstel. Dat spijt mij erg. Het is ook niet mijn gewoonte om voor verantwoordelijkheden weg te lopen, maar dan moet het nemen van die verantwoordelijkheden wel tot iets kunnen leiden. En mijn inschatting is dat dat niet het geval zal zijn.

Rest mij allen nog te benadrukken dat ik dit bericht op persoonlijke titel heb geschreven en dus niet namens het bestuur.

Mijn dank gaat uit naar al die mensen die onze vereniging op de been houden met hun werk en naar mijn collega bestuursleden met wie ik tot op de dag van vandaag uiterst plezierig samenwerk.

Met vriendelijke groet,

Ton Weenk