Bestuursnieuws

Aan alle leden,

Recent heeft Jannick Pelle moeten constateren dat hij zijn nieuwe baan niet kan combineren met zijn taken als bestuurslid van Sparta’30. De tijd ontbreekt hem om het penningmeesterschap op een goede wijze in te vullen. Jannick heeft daarom te kennen gegeven te stoppen als bestuurslid. Dat vinden we erg jammer, maar snappen zijn besluit. Ik wil via deze weg Jannick bedanken voor zijn inzet en inbreng in de afgelopen periode. In de volgende bestuursvergadering zullen wij afscheid nemen van Jannick.

Binnen het bestuur heeft Vera van der Aa aangegeven het penningmeesterschap op te willen pakken. Ze is op dit moment bezig om zich in te werken en zal op korte termijn alle taken die bij het penningmeesterschap horen overnemen. We zijn als bestuur erg blij dat we de ontstane vacature op deze manier snel hebben kunnen invullen en wensen Vera veel succes.

Namens het bestuur,

Ton Weenk
Voorzitter