Tussentijdse ALV 21 December

Beste leden,

Wij willen u wederom uitnodigen voor een tussentijdse algemene ledenvergadering op donderdag 21 December om 21.30 uur.

Agendapunt:
Verkiezing bestuurslid sponsorzaken

Kandidaat:
Jaap de Vente

Commissieleden sponsorcommissie
Kandidaten:
Arne van Noorloos
Hanno Sterrenburg

Wij rekenen op uw komst.

Het bestuur