ALV Verkiezing voorzitter

Beste leden,

Wij willen u uitnodigen voor de tussentijdse algemene ledenvergadering op donderdag 23 November om 21.30 uur.

Agendapunt:
Verkiezing voorzitter

Kandidaat: Ton Weenk

Wij rekenen op uw komst.

Het bestuur