Algemene ledenvergadering 24 Oktober 2017

Beste leden,

Dinsdagavond heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsgevonden.

Op de agenda stond, naast de gebruikelijke agendapunten, 1 heel belangrijk punt: nieuwe bestuursleden. De reden daarvoor is het aftreden van Mariet Straver (voorzitter) en Ivo Wouters (algemeen).
John Rens heeft in een eerder stadium al aangegeven te stoppen als penningmeester.
Wij zijn erg blij dat 4 personen zich verkiesbaar hebben gesteld voor een bestuursfunctie. De aanwezige leden hebben gestemd en zijn akkoord gegaan met het toetreden van de volgende personen als bestuurslid:

Jannick Pelle – Penningmeester
Niek Veeken – Algemeen bestuurslid
Hans Groenenberg – Algemeen bestuurslid
Vera van der Aa – Algemeen bestuurslid

Zoals u ziet is de functie van voorzitter nog vacant. Wij hopen deze functie op korte termijn in te vullen.
We houden je op de hoogte!

Bestuur vv Sparta’30