Herschreven Statuten volgens richtlijnen KNVB

Beste leden,

 

Zoals eerder aangekondigd hebben wij ons gebogen over de inmiddels verouderde statuten en deze aangepast conform de richtlijn van de KNVB en voorgelegd aan de notaris.

De concept statuten treft u bijgaand aan.

 

Tijdens de tussentijdse ALV van 9 maart as. kunt u aangeven of u akkoord kunt gaan met de herschreven statuten.

Voor directe goedkeuring dient  2/3 van onze leden aanwezig te zijn.

We wachten af, maar gaan er vanuit dat er binnen 4 weken nog een extra ALV belegd zal moeten worden. Onafhankelijk van het aantal aanwezige leden kan de aanpassing dan goed of afgekeurd worden.

 

Wij rekenen op uw inbreng en aanwezigheid.

 

Namens bestuur v.v. Sparta’30

conceptakte statutenwijziging vv Sparta 30-aangepast art.15